Wagashi 5

Mỗi chiếc bánh, với Mitsubori là một sáng tạo, một tác phẩm, bánh không chỉ để bán, để ăn, mà còn để ngắm nhìn, cảm nhận và chiêm nghiệm về văn hóa Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Đình.

Wagashi 5