Wagashi 4

Đôi đũa kim tạo nên những đường khắc nét thần diệu trên chiếc bánh Wagashi. Ảnh: Nguyễn Đình.

Wagashi 4