Wagashi 3

Hoa cúc (Kiku) – loài hoa của mùa Thu là một sáng tác yêu thích của Mitsubori. Ảnh: Nguyễn Đình.

Wagashi 3