Wagashi 1

Hình ảnh bông sen Việt Nam trên dòng bánh Tamahana Jyacca – một sáng tạo độc đáo của Mitsubori. Ảnh: Nguyễn Đình.

Wagashi 1