Vòm-trần-ở-St.Paul_8

Vĩ đại ở kiến trúc, đẹp ngoạn mục trong tiểu tiết trang trí là dấu ấn nổi bật ở Nhà thờ thánh Phaolô.

Vòm trần ở nhà thờ St.Paul 2