Vòm-trần-ở-St.Paul_7

Góc chữ V kết nối hai vòm cong cũng là điểm trang trí hình họa, trong ảnh là thánh sử Matthew.

Vòm trần ở nhà thờ St.Paul 5