Vòm-trần-ở-St.Paul_4

Vòm trần với vẻ đẹp phi thường diễn tả công việc của đấng sáng thế khi tạo ra chim muông trên địa cầu.

Vòm trần ở nhà thờ St.Paul 1