Vòm-trần-ở-St.Paul_2

Mái vòm cùng các đường nét kiến trúc,
trang trí đan xen nhìn từ ngoại thất Nhà thờ thánh Phaolô.

Kiến trúc trang trí St.Paul 2