Sa-thạch-Chămpa_9

Bức tượng đá sa thạch cao đến 2,18m miêu tả hộ pháp Dvarapala dẫm lên lưng ác quỷ, phong cách Đồng Dương. Ảnh: Nguyễn Đình

Sa thạch Chămpa hộ pháp Dvarapala