Sa-thạch-Chămpa_8

Vũ điệu uyển chuyển
của tiên nữ Yang Naitri (Apsara) mang phong cách Trà Kiệu. Ảnh: Nguyễn Đình

Sa thạch Chămpa tiên nữ Yang Naitri