Sa-thạch-Chămpa_7

Nét điêu khắc chi tiết, tinh xảo và thần bí hình tượng chim thần Garuda, vật cưỡi của thần Vishnu. Ảnh: Nguyễn Đình

Sa thạch Chămpa hình tượng chim thần Garuda