Sa-thạch-Chămpa_6

Ảnh hưởng văn hóa Ấn vào Đông Nam Á thể hiện nổi bật qua các tácphẩm điêu khắc đá và nghệ thuật Chămpa là một điểm nhấn đặc biệt. Ảnh: Nguyễn Đình

Điêu khắc đá Chămpa