Sa-thạch-Chămpa_5

Các chi tiết trang trí mi cửa, đài thờ với hình tượng đấu sĩ, đặc biệt là hình ảnh bầu sữa mẹ – Uroja theo tiếng Sanskrit, được các vương triều Chămpa tôn thờ. Ảnh: Nguyễn Đình

Sa thạch Chămpa hình tượng đấu sĩ