Sa-thạch-Chămpa_4

Bức phù điêu đản sinh Brahma, một trong ba vị
thần cao cả nhất của Hindu giáo, thuộc phong cách Mỹ Sơn E1, niên đại cuối thế kỷ 7. Ảnh: Nguyễn Đình

Sa thạch Chămpa Bức phù điêu đản sinh Brahma