Sa-thạch-Chămpa_3

Cụm tháp Bà Ponaga ở Nha Trang. Ảnh: Nguyễn Đình

Chămpa Cụm tháp Bà Ponaga ở Nha Trang