Sa-thạch-Chămpa_2

Nét đẹp trong nghệ thuật điêu khắc đá Chămpa thể hiện ở tỷ lệ và đường nét. Tiêu bản thần Shiva trong thế thư giãn tọa. Ảnh: Nguyễn Đình

Sa thạch Chămpa Tiêu bản thần Shiva