Sa-thạch-Chămpa_1

Đài thờ Đồng Dương với những mảng điêu khắc tuyệt mỹ theo phong cách Đồng Dương (thế kỷ 9 – 10) miêu tả về cuộc đời đức Phật. Ảnh: Nguyễn Đình

Sa thạch Chămpa Đài thờ Đồng Dương