Tiểu-vũ-trụ-trên-bình-vôi-Chămpa_4

Tiểu vũ trụ hội tụ qua kỹ nghệ chiếc bình vôi bạc Chămpa.

Tiểu vũ trụ trên bình vôi Chămpa