Tiểu-vũ-trụ-trên-bình-vôi-Chămpa_2

Những nét chạm nổi li ti trên nền bạc trang trí cho chóp nón của nắp bình vôi Chămpa.

Tiểu vũ trụ trên bình vôi Chămpa 1