Tiểu-vũ-trụ-trên-bình-vôi-Chămpa_1

Dáng trụ, nắp chóp nhọn, trang trí hoa văn đa tầng là chi tiết dễ nhận của một chiếc bình vôi thuộc văn hóa Chămpa.

Tiểu vũ trụ trên bình vôi 1