Tuong gom Cay Mai_9

Tiêu Diện Đại Sĩ (ông Ác) gốm Cây Mai, hiện vật của nhà sưu tập Nguyễn Thanh Tuyền (TP. HCM).

Gom Cay Mai Cho Lon 5