Tuong gom Cay Mai_8

Nhân vật mang trích đoạn từ nghệ thuật kinh kịch – hí kịch, nên còn được gọi là “hí tượng” gốm Cây Mai.

Gom Cay Mai Cho Lon 4