Tuong gom Cay Mai_5

Một mảng trang trí tiếu tượng gốm Cây Mai của nhà sưu tập Trần Như Lợi, Vũng Tàu.

Tuong gom Cay Mai 3