Tuong gom Cay Mai_4

Nhâm Thìn Niên Lập (làm năm Nhâm Thìn – 1892), khi sản xuất cho khách hàng, các lò gốm Cây Mai thường ghi luôn năm tác tạo lên sản phẩm.

Tuong gom Cay Mai 2