Tuong gom Cay Mai_2

Tượng Kim Đồng, một đệ tử của Quan Âm Bồ Tát qua tạo hình gốm Cây Mai.

Gom Cay Mai Cho Lon 2