Tuong gom Cay Mai_13

Vị tiên Lã Động Tân tay cầm phất trần, mặc áo đạo bào xanh qua lối thể hiện của gốm Cây Mai.

Tuong gom Cay Mai 7