Tuong gom Cay Mai_12

Tượng thờ gốm Cây Mai với phong cách chế tác thể hiện tính nghiêm cẩn, trang trọng (sưu tập Nguyễn Thanh Tuyền).

Gom Cay Mai Cho Lon 6