Tuong gom Cay Mai_11

Đẹp về tỷ lệ, cân đối ở bố cục, hài hòa về màu sắc, tinh ở chi tiết trang trí, ông Thiện gốm Cây Mai sở hữu nét đẹp vượt thời gian (sưu tập Nguyễn Thanh Tuyền).

Tuong gom Cay Mai 6