Tuong gom Cay Mai_10

Tượng Nhật – Nguyệt thuộc một trong số hơn 20 mẫu tượng cùng loại của gốm Cây Mai.

Tuong gom Cay Mai 5