Tuong gom Cay Mai_1

Hình tượng Hà Tiên Cô tay cầm đóa sen với tạo hình, phủ men mang nét riêng của gốm Cây Mai vùng Chợ Lớn.

Gom Cay Mai Cho Lon 1