phục chế tranh – 6

Tác phẩm vừa được Võ Bình phục chế. Hình ảnh cô kỹ nữ ở thập niên 60, người đã phụ tình diễn viên – họa sĩ Lê Chánh khiến ông vẽ lại chân dung để nhớ kỷ niệm buồn.

phục chế tranh - 6

phục chế tranh – 6