phục chế tranh – 5

Tác phẩm hiếm hoi của họa sĩ Tôn Thất Văn vẽ bức thiếu nữ (1978)

phục chế tranh - 5

phục chế tranh – 5