phục chế tranh – 3

Các tác phẩm hội họa Việt qua thời gian đều bộc lộ điểm yếu chung là sử dụng chất liệu kém, dễ bong tróc, khô mặt, dộp sơn, rách toan, bạc màu.

phục chế tranh - 3

phục chế tranh – 3