phục chế tranh – 1

Không gian làm việc của Võ Bình. Bạn cùng nghề ở Bỉ và Pháp hiện làm việc tại các nhà đấu giá lớn như Sotheby’s, Chirstie’s… khi gặp tranh Việt cần phục chế cũng thường nhờ Võ Bình thực hiện.

phục chế tranh - 1

phục chế tranh – 1