Lo Phuong Duc 11

Chế tác đồ đồng mỹ nghệ, nhỏ đi một phân khó hơn một bậc, đòi hỏi nhiều công đoạn tạo khuôn, chạm trổ mang tính tỉ mỉ của thợ có tay nghề cao.