đồ gỗ – 5

Bộ đục tỉa mũi chữ V dùng để khắc các chi tiết li ti trên nền gỗ. Bộ đục tay để tạo ra các chi tiết chạm trổ bao gồm hơn 100 món khác nhau như đục vụm (lưỡi mặt trăng), đục bạt (lưỡi bằng), đục giãng (lưỡi bè rộng).

đồ gỗ - 5

đồ gỗ – 5