đồ gỗ – 1

Nét chạm mảnh, mềm mại và tinh xảo là đặc trưng của đồ mộc Huế, việc phục chế đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ.

đồ gỗ - 1

đồ gỗ – 1