Cham khac Hue 6

Đáy lồng, chân lồng đều là những khoảng không gian được tận dụng tối đa cho việc chạm trổ trang trí.