Cham khac Hue 3

Đề tài tam hạp “Sửu – Dậu – Tỵ” phối cùng phong cảnh được thể hiện bằng kỹ thuật chạm trổ.