Cham khac Hue 2

Nghệ nhân Đoàn Minh Căn và một tác phẩm lồng chim vanh đốt trúc cùng các bức chạm tỉ mỉ, chi tiết của đáy lồng, móc lồng đang trong công đoạn hoàn thiện.