Long chim xu Vac 6

Tùy theo nhu cầu của người chơi chim, nghệ nhân làng Vác sẽ thiết kế những chiếc lồng lớn nhỏ theo ý muốn.