Long chim xu Vac 5

Đáy lồng được biến tấu làm khay trà – rượu với đường nét chạm gấm kết hợp tách vanh kép đầy tinh tế.