Long chim xu Vac 3

Các nét chạm trổ trên vanh, chân, đế đều là những đề tài cổ điển, hàm ý tốt lành.