gốm Việt – 6

Tượng Nghê – linh vật mang niên đại từ thế kỷ 15 sau các công đoạn phục chế để trở về vẻ đẹp duyên dáng, tinh nghịch theo nguyên bản.

gốm Việt - 6

gốm Việt – 6