gốm Việt – 5

Gắn miểng, kết dính, tạo bề mặt vết nối liền lạc chỉ là một phần nhỏ trong phục chế. Các phần nối lại họa tiết, hoa văn, đến phủ men, làm cũ… mới là những công đoạn phức tạp và khó thực hiện.

gốm Việt - 5

gốm Việt – 5