Lan Su Rong 9

Nghề làm đầu ông Địa đi liền với nghệ thuật múa Lân. Trong ảnh là không gian sản xuất đầu ông Địa của chị Thích Tô Nữ, người Quảng Đông ở Chợ Lớn. Ông Địa là nhân vật không thể thiếu trong đoàn Lân – Sư – Rồng, được xem là hình tượng của Phật Di Lặc.