Lan Su Rong 5

Hai chi tiết khó nhất của phần thực hiện đầu Lân là mắt và miệng, một mình Trương Quốc Tôn tự thực hiện các công đoạn chế tác vì đây là nghề chỉ truyền cho thân tộc trong gia đình.