Lan Su Ron 1

Mang trọng lượng khoảng 20kg, bộ khung đầu rồng là một kết cấu phức tạp từ hơn 100 mối nối, chế tác đầu rồng là kỹ thuật khó nhất trong bộ ba Lân – Sư – Rồng.