Ký-ức-Đông-Dương_3

Ký ức Đông Dương của Nguyễn Mạnh Hùng về mối liên kết nghìn năm của các hoàng đế với đất nước và tinh thần Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Ký ức Đông Dương của Nguyễn Mạnh Hùng