Ký-ức-Đông-Dương_2

Hai ảnh Trân Châu nhặt khung cửa cũ để nhìn xuyên qua chúng và thấy lại bao bóng dáng dung mạo kiến trúc đã từng hiện lên qua những khung cửa này, dẫu giờ
đây chúng chỉ còn là những đường viền tòa nhà trong ký ức. Ảnh: Tư liệu

Ký ức Đông Dương 1